ข่าวประกาศ

ดาว์โหลดใบสมัครโครงการ V-ChEPC

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
พนักงาราชการ 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครู 

ประกาศรายชื่อผลการสอบพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
พนักงาราชการ
 

 

ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา08.30.12.00 น. ณ อาคารหอประชุม (ลิงค์ภาพคลิก)


 

 


Maptaphut Education Specialization College Project

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจ ผู้บริหาร

 
 
 
 
  

 

 

ติดตามข่าวจากวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด