ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศรับสมัครครู
 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง) 
 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว