ภาระกิจผู้บริหาร

 ภาระกิจผู้อำนวยการ   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทัพยากร  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่าแผนงานและความร่วมมือ

Read more: ภาระกิจผู้บริหาร